• Geen trainingen tijdens de voorjaarsvakantie

  2015-02-18

  In de week van de voorjaarsvakantie (23 t/m 27 februari) zijn ALLE trainingen afgelast.

  De club is dan gesloten.

 • Rode stick gevonden?

  2015-02-22

  Wie heeft er vanaf de laatste training voor de winterstop een rode stick in huis waarvan hij eigenlijk denkt: die is niet van mij?”

  Als je je zelf hierin herkent kun je mij een heel groot plezier doen. Wil je m dan afgeven aan Jan Doornbos?

  Marjan Slot

 • Extra Algemene Leden vergadering

  2015-02-02

  11 januari 2015

  Beste leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers,

  In november heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van onze club. Op de agenda van deze vergadering stond het “concept sponsor/kledingplan” Tijdens deze vergadering is er door het bestuur instemming gevraagd aan de aanwezige leden voor het voorliggende plan. Een twee derde  meerderheid stemde in met het plan om tot een nieuw tenue te komen waarbij het shirt door MHC wordt verstrekt tegen een evenredige verhoging van de contributie. Na deze vergadering heeft het bestuur een aantal reacties gehad van leden en vrijwilligers. Deze reacties hebben het bestuur doen besluiten om een aangepast “sponsor/kleding plan” te presenteren aan de leden om een nog groter draagvlak te bewerkstelligen onder de leden.

  Uitgangspunten bij dit nieuwe plan zijn:

  • Geen verhoging van de contributie ten behoeve van nieuwe kleding
  • Een deel van de extra sponsorinkomsten wordt gebruikt om de initiële aanschafprijs van de nieuwe kleding te beperken
  • Bij een eventuele wissel van een hoofdsponsor (niet eerder dan na drie jaar) zal MHC wederom een bijdrage leveren aan aanschafkosten van de kleding.
  • Het nieuwe tenue wordt niet aangeschaft door de club maar door de leden/ouders.

   

  De presentatie van het herziene sponsor/kledingplan vindt plaats tijdens een extra ALV. Deze ALV zal op 6 maart plaatsvinden, hiervoor volgt nog een officiële uitnodiging. Tijdens deze ALV zullen ook aangepaste statuten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.

  Met dit nieuwe plan hopen we een nog groter draagvlak te hebben binnen onze club, we doen het ten slotte voor alle leden!!

  Met vriendelijke groet namens het bestuur

  Herry Ester

 • Apres ski borrel 7 Maart

  2015-02-07

 • Oude hockeysticks

  2015-02-09

  Oproep oude hockeysticks:

  Wie heeft er oude hockeysticks (bij voorkeur mt 32-35) en kan daar afstand van doen?
  Je kunt ze inleveren bij Jan Doornbos (kantine). Ze zullen worden gebruikt voor een (wijk)sportproject.

  Alvast bedankt!

 • Oproep kantine commissie

  2015-02-02

  Graag maak ik van de gelegenheid gebruik  jullie aandacht te vragen voor het volgende:

  Al eerder hebben we als bestuur een oproep gedaan aan u als ouder om de kantinecommissie te komen versterken. Als bestuur hechten we er veel waarde aan dat onze kantine tijdens wedstrijddagen, drukke trainingsdagen en bijzondere evenementen zoals toernooien en jeugdactiviteiten  geopend kan zijn. Het sociale aspect van sport is immers van groot belang voor onze leden maar ook voor de begeleiders, ouders etc. De druk op de huidige vrijwilligers  van de kantinecommissie is op dit moment te groot. Het zou jammer zijn als de kantine hierdoor op belangrijke momenten gesloten zal moeten worden. Ik doe dan ook een dringende oproep aan u als ouder om u aan te melden als vrijwilliger. U wordt dan slechts ca. 6 x per jaar ingezet om een kantinedienst te draaien van ca. 4 uur.  (dus geen commissievergaderingen etc.)

  Uw aanmelding zien we graag tegemoet bij de voorzitter kantinecommissie;

   Jan Doornbos, e-mail :  j.doornbos5@chello.nl

  Met vriendelijke groet namens het bestuur

  Herry Ester

 • Paastoernooi 2015

  2015-02-24

  Maandag 6 april: het PAASTOERNOOI!!!

   Dit jaar vanaf de E8

   Vanaf nu kunnen de teams worden aangemeld!

   Vul het volledige opgaveformulier op de site in en stuur het naar de toernooicommissie:

   rfeije@kpnplanet.nl

   Zodra je een bevestiging retour hebt gekregen, is het team ingeschreven.

   Dit jaar hebben we besloten het toernooi uit te breiden en met drie poules te spelen:

   -         De familie poule

  -         De B-C-D jeugd poule

  -         De A + Senioren poule

   Vul het formulier goed in:

  • Geef de namen door van 2 scheidsrechters;
  • Regel 1 persoon voor achter de bar (vanaf 18 jaar) en 1 persoon voor “opruimdienst”;
  • Geef de kleur en naam van je team aan;
  • Geef aan wie de aanvoerder of het aanspreekpunt is van het team;
  • Geef alle namen van de spelers door;
  • In elk team zitten minstens 3 meisjes/dames en ook 3 niet-hockeyers;
  • Elk team zorgt voor een keeper. Deze keeper moet VERPLICHT met een helm spelen. Het liefst helemaal in keepers kleding. Je zult hier zelf voor moeten zorgen.

   Geef je snel op, want VOL=VOL , op 23 maart sluit de aanmelding.

   Het toernooi zal rond 09:00 beginnen en tegen17:00 afgelopen zijn.

  We gaan er een gezellige dag van maken en hopen dat jullie er allemaal zijn. Je hoeft niet eens te komen hockeyen, want publiek kunnen we ook goed gebruiken!

   De Toernooicommissie

 • MHC Flevoland Sunday Seven Hockeywedstrijden voor 30+ waar plezier voorop staat

  2015-02-22

  In de herfst van 2014 is hockeyclub MHC Flevoland, naar voorbeeld van de Hilversumsche MHC,  een nieuw initiatief gestart, de ‘Sunday Seven’. Met teams van zeven tegen zeven, bestaande uit trimhockeyers en (oud)hockeyers, worden op een half veld een aantal wedstrijden van 25 minuten gespeeld.

 • Opening clubshop

  2015-02-25

  Beste leden

   

  Aankomende week begint de hockey trainingen weer.

  Daarom zijn wij maandag 2 maart om 18,30 open.

  Zaterdag 7 maart zijn wij open tot 12,00uur.

   

  Voor meerdere vragen kan altijd telefonisch contact overleg zijn.

   

  Groet

  TB Sporting

  Annie

Clubnieuws

Inloggen

Website

Reacties op de website,
e-mail de webmaster op webmaster@mhcflevoland.nl

Lidmaatschap

Meer informatie over het lidmaatschap

Hoofdsponsoren

Contact

Sportpark De West
Educalaan 17
8251 GC Dronten
Tel. 0321-315004

Postadres:
Secretariaat MHC Flevoland Dronten
Postbus 236
8250 AE Dronten


Web Analytics