DSC_5379.jpg

Teamindelingen seizoen 2017 – 2018

16 jun 2017

De teamindeling voor het seizoen 2017-2018 is bekend.

*Update: trainingen met de nieuwe teams ook bekend. Klik hier*

Indeling op basis van het spelervolgsysteem
Bij het tot stand komen van de indelingen is het spelervolgsysteem leidend geweest. Het spelervolgsysteem is dit seizoen geïmplementeerd door de coördinatoren binnen de technische commissie die belast zijn met de selecties. Gedurende het seizoen is dit systeem door trainers,coaches en diverse onafhankelijke wedstrijdbeoordelaars tijdens meerdere wedstrijden gevuld met beoordelingen van spelers. In alle lijnen behalve de meisjes B-lijn hebben we op basis van het spelervolgsysteem de indelingen kunnen laten plaatsvinden. Waar nodig is er aanvullend overleg geweest met coaches en/of trainers. Voor de meisjes B-lijn geldt dat een relatief groot aantal beoordelingen uit het spelervolgsysteem zo dicht bij elkaar ligt dat besloten is om de speelsters die in aanmerkingen komen voor mB1 of mB2 uit te nodigen voor een aantal selectietrainingen.

Vervroegd doorschuiven
In een aantal lijnen is het lastig gebleken om precies op leeftijd van de spelers/speelsters de speelsters, de teamgroottes kwamen hier erg ongunstig uit. Daarbij hebben wij als MHC Flevoland rekening te houden met de regels van de KNHB. Dit heeft er in geresulteerd dat het noodzakelijk is geweest om spelers/speelsters vervroegd door te schuiven naar een hogere lijn. De technische commissie heeft hierbij zorgvuldigheid betracht en zo veel mogelijk rekening gehouden met kwaliteiten van spelers/speelsters en onderlinge (vriendschaps) relaties.

Kwalificaties van de teams
Het 1e teams is in elke lijn, het sterkste team, daar zijn de spelers/speelsters voor geselecteerd met het spelervolgsysteem. In lijn waar er 4 teams zijn is het tweede team over het algemeen wat sterker dan de overige teams. In de overige situaties is het uitgangspunt dat de niet-selectieteams zo veel mogelijk op gelijke sterkte worden ingedeeld. Een meisjes mD3 team is dus qua kwalificaties in principe gelijk aan een meisjes mD4 team.

Trainingen
Het komend weekeind is de competitie van het seizoen 2016-2017 afgelopen. Vanaf volgende week zullen spelers/speelsters een aantal keren gaan trainen in de nieuwe teamsamenstelling. Hou hiervoor de website in de gaten. De trainingstijden voor seizoen 2017-2018 worden medio augustus bekend gemaakt hou hiervoor ook de website in de gaten. We zijn nog op zoek naar een aantal trainers voor het nieuwe seizoen. Ook als je nog niet eerder training hebt gegeven, kun je je aanmelden bij Erna van der Ven (even3@solcon.nl)

Coaches
Veel coaches hebben zich gelukkig reeds weer beschikbaar gesteld voor het komende seizoen. Maar we zijn er nog lang niet! Mocht u interesse hebben om te coachen dan kunt u contact opnemen met Gerrit Smit via het onderstaande mailadres. Ook beginnende coaches nodigen wij van harte uit. De technisch commissie kan ondersteuning bieden bij het coachen.

Vragen en opmerkingen
Indien u vragen heeft over de tot stand koming van de teamindelingen dan kunt u contact opnemen met Gerrit Smit, voorzitter van de technische commissie via g.smit15@upcmail.nl. Wij wensen iedereen alvast een sportieve vakantie toe, zodat we straks weer uitgerust en met vol goede moed aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen!

 

Deel deze pagina

16 jun 2017

Teamindelingen seizoen 2017 – 2018

De teamindeling voor seizoen 2017-2018 is bekend. Lees hier meer
DSC_5379.jpg

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren