Namens het bestuur: Gelukkig Nieuwjaar

Gelukkig Nieuwjaar!

Beste leden en vrijwilligers, ouders / verzorgers

Namens het hele bestuur wens ik jullie een goed en geweldig 2024 toe, met mooie sportieve resultaten en vooral plezier (nu) in de zaal en straks weer op het veld!

Het nieuwe jaar is vaak het moment om met goede voornemens aan de slag te gaan en ook nog eens terug te kijken. In 2023 hebben we verschillende kampioenschappen gevierd, maar was vooral het plezier in hockey wat op de velden en in de zaal terug te zien was. We hebben ook verschillende succesvolle acties gehad om financiering te vinden voor het nieuwe Veld 2. Wat zijn we trots op al die vrijwilligers die zich tomeloos iedere keer weer hebben ingezet om de toernooien, de feesten, het coachen, het fluiten, de kantinediensten, het klussen op en rondom de club, de trainingen, het Jumbo Plaatjesboek, de avonden Walibi, dit alles en meer tot een groot succes te maken. Chapeau en heel veel dank aan iedereen die hier een aandeel in heeft gehad.

In 2024 gaan we verder waar we in 2023 geëindigd zijn. De eerste belangrijke stappen rondom verduurzaming van onze club zijn in gang gezet. Zo zijn er in 2023 zonnepanelen geplaatst op het clubgebouw en starten we in februari met het vervangen van de veldverlichting naar Led verlichting. Ook worden er in de keuken van de kantine aanpassingen gedaan, zodat we het assortiment kunnen uitbreiden. Last but not least zal 2024 het jaar worden waarin we een nieuw Veld 2 gaan krijgen. Een veld met de nieuwste technieken en het karakter van een waterveld, maar dan zonder water. Ook hier dus een duidelijke link naar verduurzaming. De verwachting is dat we rond april zullen starten met de aanleg. Hou de website in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom veld 2.

Wat is een vereniging zonder actieve leden en vrijwilligers....? Precies, helemaal niets!

2024 gaan we opnieuw een aantal acties uitzetten om ons ledental en het aantal vrijwilligers te laten groeien. In de komende periode zal het bestuur een aantal ideeën verder uitwerken om nieuwe leden te kunnen gaan werven. Maar ook onder de vrijwilligers hebben we nieuwe en extra handen nodig. Of het nu gaat om een rol in een van de commissies, of gewoon als trainer of coach, overal zijn handen nodig. Vrijwilliger zijn is niet alleen leuk, maar je krijgt er ook veel voor terug als onderdeel van deze enorm fijne club. Samen moeten we het doen, dus meld je aan!

Swen Laarveld, voorzitter
Elske Harsevoord
Isabel Schilderman
Robin Hamstra
Martijn Haesen 
Pascal de Munnik

 

Nieuws Overzicht