Vooruit kijken met het Bestuur

Januari ligt al weer achter ons en de laatste zaalwedstrijden zijn (bijna) gespeeld! Wat hebben we weer een spectaculaire wedstrijden gezien in ons eigen 't Dok en natuurlijk op al die andere indoor-plekken. Nu het jaar goed op gang is gekomen, kijken we graag met jullie vooruit naar wat er komen gaat. 

Maar voordat we verdergaan, laten we nog even stilstaan bij het geweldige plaatjesboek met alle hockeyhelden. Wie heeft ze nog niet gezien, de kinderen in de rij buiten bij de Jumbo om plaatjes te bemachtigen?! Helemaal geweldig en een chapeau aan de groep vrijwilligers die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt! 

Op de agenda
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, zijn er een aantal grote zaken die op de planning staan. Zo hebben we werk gemaakt van de nieuwe led-verlichting op de velden en is deze besteld. De plaatsing zal februari of maart zijn. Hiermee zetten we een grote stap voorwaarts in onze duurzaamheidsambitie en dragen we ons steentje bij. Zijn we erg trots op!

Ook hebben we in januari een nieuwe keuken voor in het clubhuis besteld. De huidige keuken zit aan de grenzen van wat het kan bieden en kon simpelweg de wens om het assortiment uit te breiden niet aan. De keuken zal nog in februari geplaatst worden en dus zijn we klaar om jullie weer te voorzien van een drankje en een hapje als straks de buitencompetitie weer van start gaat.

Veld 2
Het grootste project van dit jaar is toch wel de vervanging van Veld 2. We zijn er nog niet, maar alle seinen staan op groen, dus we verwachten toch echt dat het nieuwe Veld 2 er komt. Na het Paastoernooi (2 april), zal de uitvoering waarschijnlijk beginnen. Mogelijk heeft dat impact op de trainingstijden en de indelingen van de wedstrijden op zaterdag. We hopen hierin op jullie begrip. Er wordt al hard gewerkt aan een planning om iedereen op tijd de trainings- en wedstrijdtijden te kunnen geven. Vanzelfsprekend gaan we de opening van het veld GROOTS aanpakken, maar daarover later meer.

Gedrag supporters langs de lijn 
Betrokkenheid van ouders is zeer belangrijk. Bij MHC willen we graag een veilige sportieve omgeving creëren waarin iedereen met plezier de hockeysport kan beoefenen en waar de scheidsrechters goed hun wedstrijden kunnen fluiten. Voor ouders ligt hier een belangrijke rol, niet alleen in het faciliteren en motiveren van het kind maar ook in het gedrag op het veld of langs de lijn. 
We vinden het ontzettend fijn om tijdens de wedstrijden veel ouders langs de lijn te zien staan om onze teams aan te moedigen. Maar helaas zien we ook steeds vaker dat er commentaar vanaf de zijlijn komt naar spelers en scheidsrechters. Het aanmoedigen gaat dus niet altijd even goed...

Wat kunnen we samen doen?

  • Geef het goede voorbeeld. We leren onze spelers de rust te bewaren; doe dat langs de lijn ook.
  • Moedig aan vanuit het positieve: 'wat een goeie bal, prachtige pass, mooie goal, zet m op!
  • Laat het coachen over aan de coach. Aanmoedigen graag, maar bemoei je niet met de tactiek en bedenk dat ook een coach als vrijwilliger veel tijd en energie in de spelers en de begeleiding stopt.
  • De scheidsrechter doet echt zijn/haar best. Heb respect voor de (soms jonge) scheidsrechter en houd commentaar voor je. Ook beginnende scheidsrechters moeten het fluiten leren.
  • Spreek elkaar aan op onjuist gedrag.

Vrijwilliger worden? We want you!
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. "Vele handen maken licht werk" lijkt zo voor de hand te liggen, maar het is helaas binnen MHC Flevoland niet altijd waar. Vaak zie ik als voorzitter vrijwilligers uren en uren besteden aan indelingen, klussen, evenementen, de kleding, etc, maar zie ik ook dat dit te vaak is omdat het op een te kleine groep vrijwilligers neerkomt. We kunnen nagenoeg op alle fronten vrijwilligers gebruiken; voor een rol in een commissie, de klusclub, de kantine, het bestuur, het maakt niet uit, we zien je aanmelding graag!

De kop van 2024 is eraf en we kijken er met het hele bestuur naar uit jullie allemaal weer op de club te zien! 

Wist je trouwens dat er dit seizoen nog een aantal Super Sundays zijn waarop zowel Dames 1 als Heren 1 thuis spelen? Een superleuke sportieve middag voor iedereen! De data voor deze sportieve middagen zijn 17 maart, 7 april, 26 mei en 9 juni. Kom vooral kijken, we hebben plek genoeg op het mooie terras, de tribune of ergens langs de lijn.  Ik (Swen) ben er ook 🙂.

Sportieve groet,
Swen Laarveld, Voorzitter
Isabelle Schilderman, Secretaris
Pascal de Munnik, Technische zaken
Robin Hamstra, Facilities
Martijn Haesen, Evenementen
Elske Harsevoord, Penningmeester

Nieuws Overzicht