Notulen Algemene Leden Vergadering

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2019 zijn inzichtelijk voor leden door middel van de login pagina voor leden. 

Nieuws Overzicht