Athletic Skill Model

Athletic Skill Model 

Edwin Vermeulen (sportdocent aan het MBO College Poort in Almere en al jaren hockeytrainer op onze club) is nu reeds 3 jaar bezig met het inpassen van het Athletic Skills Model in zijn trainingen met de jeugd en seniorenteams. Het ASM is een talentontwikkelingsmodel wat zich richt op een breed motorische opleiding van jeugd van 0 – 100. Met ASM zetten we in op breed motorisch ontwikkelen en het worden van een betere sporter en dus uiteindelijk ook een betere hockeyer. Het gaat er niet zozeer om wat je nu ziet maar des te meer wat het op lange termijn zal kunnen opleveren. Voordelen van het gebruik met ASM zijn fittere kinderen, meer plezier, minder blessures en bovenal een betere en creatievere sporter (hockeyer).

Op onze club gaan we dit na een succesvolle fase in Edwin zijn trainingen nu breder doorvoeren onder zijn leiding. Met de C,D,E en F teams zullen wij naast de hockeyvaardigheden ook gaan richten op de A-specifieke beweegvaardigheden die normaal onderbelicht blijven en waarin een hockeyend kind zich dus minder zou ontwikkelen als we doorgaan zoals we al jaren doen. 

Beweegarmoede door een als passievere maatschappij is een groot probleem aan het worden. Omdat wij als vereniging graag bijdrage aan het tegengaan van een maatschappelijk probleem gaan wij aan de slag met het ASM.  

Samen met de trainers van de eerder genoemde teams zullen we de komende periode intensief gaan werken aan de implementatie. Regelmatig zullen we samen komen om met elkaar zowel theoretisch als praktisch te gaan leren met en van elkaar. 

LETOP: We zullen regelmatig foto’s en filmpjes maken van de oefeningen om deze intern met elkaar te kunnen delen en de collega trainers te inspireren. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat laten weten bij de betreffende trainer van uw kind en via een mailtje naar e.vermeulen@live.nl 

We hopen uiteraard op ieders medewerking en dat we middels deze keuze leuke, leerzame en waardevolle trainingen kunnen gaan verzorgen voor de Drontense jeugd.  

Sta er dus niet van op te kijken dat u kind straks thuis komt en verteld over een dans warming-up of een eindspel waarin naast hockey ook gevoetbald, gekorfbald of gescoord is met een frisbee. 

Als je meer wil lezen over het ASM verwijzen wij jullie naar de website Athletic Skills model

 

Nieuws Overzicht