Bestuursfunctie voorzitter MHC Flevoland

Op 20 november a.s. zou de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Door de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (per 29 september 2020) was het niet mogelijk om in het clubhuis een fysieke ALV te organiseren. De Corona Spoedwet maakt het mogelijk om de ALV uit te stellen tot 4 maanden na de datum waarop deze volgens de statuten gehouden zou moeten worden. Als alles goed gaat zal dat zijn rond 20 maart 2021.

Er is nog steeds een bestuursfunctie vacant

Bestuursvoorzitter Herry Ester, begonnen in 2014 en biedt zijn functie aan. Zoals in één van de vorige nieuwsbrieven vermeld stond is het bestuur momenteel nog druk bezig met het realiseren van het nieuwe beleidsplan 2020-2025. Het bestuur wil hier graag een nieuw bestuurslid bij betrekken. Wij doen hierbij een oproep aan leden die zich kandidaat willen stellen voor deze functie. Graag je motivatie hiervoor per mail aanleveren aan secretaris@mhcflevoland.nl.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur MHC Flevoland,

Nieuws Overzicht