Bestuursfuncties MHC Flevoland

Op 20 november a.s. zou de Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. Echter door de aangescherpte maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (per 29 september 2020) is het niet mogelijk om in het clubhuis een fysieke ALV te organiseren. De Corona Spoedwet maakt het mogelijk om de ALV uit te stellen tot 4 maanden na de datum waarop deze volgens de statuten gehouden zou moeten worden. Als alles goed gaat zal dat zijn rond 20 maart 2021.

Er komen een aantal bestuursfuncties vacant;

  • Bestuurslid Facilitair Esmiralda Broekman, begonnen in 2015 en treedt af in 2020
  • Bestuurslid TC Marcel de Backer, begonnen in 2014 en treedt af in 2020
  • Bestuursvoorzitter Herry Ester, begonnen in 2014 en biedt zijn functie aan

Twee nieuwe kandidaat bestuursleden hebben zich gemeld;

  • Bestuurslid Facilitair Robin Hamstra 
  • Bestuurslid TC Pascal de Munnik

Zoals in één van de vorige nieuwsbrieven vermeld stond is het bestuur druk bezig met het realiseren van het nieuwe beleidsplan 2020-2025. Het bestuur wil hier graag nieuwe bestuursleden bij betrekken. Inmiddels hebben twee kandidaat bestuursleden zich gemeld. We doen hierbij een oproep aan leden die zich (ook) kandidaat willen stellen voor één van de vacante functies binnen het bestuur. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk zondag 25 oktober a.s. Een email mét onderbouwing graag sturen naar secretaris@mhcflevoland.nl.

Mochten er zich onverhoopt geen extra kandidaten melden dan is het bestuur voornemens de hierboven genoemde kandidaten per 26 oktober 2020 te benoemen. De nieuwe bestuursleden kunnen dan deelnemen aan het traject van het beleidsplan. Normaal gesproken dient dit te geschieden tijdens een ALV echter vraagt deze bijzonder tijd ook om bijzondere oplossingen. Indien er leden zijn die zich niet in deze aangepaste procedure kunnen vinden dan mag dit kenbaar gemaakt worden via bovengenoemd e-mail adres. Het bestuur zal dan mogelijk tot een tijdelijke benoeming overgaan tot aan de eerstvolgende ALV.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur MHC Flevoland,

Herry, Elske, Jonquille, Marcel, Esmiralda en Martijn

 

 

Nieuws Overzicht