Terugkoppeling leden enquête

Beste leden, vrijwilligers & ouders van jeugdleden, 

We zijn weer een aantal weken verder. Inmiddels hebben we de uitslag van de enquête bekeken en geanalyseerd, samen met onze contactpersonen bij de KNHB. 

De enquête is ingevuld door 187 betrokkenen, wat gelijkstaat aan een responspercentage van ruim 40%. Echt heel mooi! 

Gelukkig is de algemene indruk dat ruim 90% tevreden is over het reilen en zeilen binnen onze club. Een vaak herhaalde zin was dat we echt een gezellige familieclub zijn. Prachtige woorden en getallen waar we trots op mogen zijn. Aldus de KNHB! 

Maar voor deze pluim deden we de enquête niet. We wilden heel graag te weten komen waar de ruimte voor verbetering zit en welke kant we op willen en kunnen voor de toekomst. 

Wat opviel is dat bij aardig wat mensen het beleid van de club, het technische beleid en de selectieprocedures niet bekend genoeg zijn en dat er onvoldoende over wordt gecommuniceerd. Bij sommigen heerst ook de indruk dat er meer aandacht is voor de selectie teams dan voor de tweede en derde teams. Meer transparantie hierover staat hoog op de agenda.

In de enquête is communicatie veel en uitgebreid aan bod gekomen. Communicatie komt dan ook in alle geledingen van onze club terug. Geen eenvoudige klus om iedereen volledig en op de juiste wijze geïnformeerd te houden. Verschillende doelgroepen en dus daarmee verschillende behoeften. Desalniettemin vindt 71% dat hij of zij voldoende tot goed geïnformeerd wordt, 5% vindt het niveau slecht en 23% is hierover neutraal. Overigens vindt 83% dat er over praktische zaken goed tot zeer goed wordt gecommuniceerd. Een aardig detail is dat de 78% van onze doelgroep het liefst per mail of digitale nieuwsbrief de club info ontvangen kort gevolgd door de website van onze vereniging.

Een bijzondere uitkomst boden de antwoorden die betrekking hadden op vrijwilligers; meer dan 65% vindt dat IEDEREEN binnen MHC Flevoland iets zou moeten doen op het gebied van vrijwilligerswerk. Terwijl ook bijna 50% van de respondenten weet dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de club draaiende te houden. Een lastig vraagstuk, goed om ook maar eens naar onszelf in de spiegel te kijken!

Dit zijn de belangrijkste en het meest in het oog springende uitkomsten. Met de uitkomst van de enquête zijn we in de afgelopen weken met een groep van zo’n 17 personen gaan brainstormen en hebben daarmee de volgende ambities voor 2020-2025 geformuleerd.  

1. MHC Flevoland staat in 2025 bij iedereen, van 5 jaar en ouder, in de gemeente Dronten bekend als een plezierige en veilige hockeyvereniging.

2. Over 2 jaar, in 2022, zijn alle betrokkenen van onze vereniging op de hoogte van het sportieve, technische, algemene en financiële beleid. Ze zijn bekend met de organisatie van MHC Flevoland waarbij inbegrepen de activiteiten van de commissies.

3. Over 5 jaar 2025 hebben we voldoende coaches en trainers beschikbaar voor alle teams die een opleiding hebben gevolgd die is gefaciliteerd door MHC Flevoland.

4. Als MHC Flevoland willen we flexibel zijn in de wijze waarop en wanneer we onze trainingen aanbieden en daardoor betere hockeyers opleiden, ieder op zijn eigen niveau.

5. MHC Flevoland wil een veilige, gezonde en prettige sportomgeving blijven faciliteren. Zowel binnen het clubhuis als op en om de velden. Voor zowel sporters als toeschouwers.

Zodra het mogelijk is gaan we, binnen de reglementen van het RIVM, handen en voeten geven aan dit plan om zo ook daadwerkelijk stappen te kunnen gaan zetten. 

Vind je het leuk om nu nog met ons mee te denken of te doen, laat het horen. Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar secretaris@mhcflevoland.nl

Met sportieve groet, 

het bestuur, 

Herry Ester – voorzitter

Nieuws Overzicht