Overlijden Eveline Tuitert en erehaag

In overleg met de familie van Eveline, delen wij hierbij de informatie betreffende de uitvaart op aanstaande dinsdag.

De uitvaart vindt plaats op 16 maart a.s. om 9:45 uur. Welke te volgen is via een livestream: https://www.crematoriumkranenburg.nl/live-uitzendingen/ . Username: Tuitert en Password: 1998.

Het vertrek dinsdag vanaf de Wissel 1 te Dronten is om 8:15 uur. De familie van Eveline stelt het enorm op prijs als er een 'erehaag' gevormd wordt. 

Het is belangrijk dat wij ons met elkaar houden aan de volgende maatregelen:

- Voorkom groepsvorming en houdt, hoe moeilijk ook 1,5 meter afstand;
- Draag een neusmondmasker;
- Volg de aanwijzingen van de uitvaartbegeleiders op.

We realiseren ons dat het een vroeg tijdstip is maar wij hopen als bestuur en allen die Eveline gekend hebben dat we een mooie erehaag kunnen vormen.

Wij wensen de familie van Eveline alle kracht en liefde toe tijdens het afscheid. 

Het correspondentie-adres is:
Arie, Yvonne en Koen
Dukaat 18
8253 BP Dronten

Nieuws Overzicht