Update: Opleiding clubscheidsrechter (CS) voor A- en B-jeugd en Verenigings(Arbitrage)beleidsPlan

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zal op korte termijn alle A- en B -jeugd die nog geen scheidsrechterskaart heeft een uitnodiging ontvangen voor het volgen van de opleiding clubscheidsrechter (CS). 

Deze opleiding zal voornamelijk thuis middels E-learning plaatsvinden maar er zullen ook enkele fysieke bijeenkomsten plaatsvinden. Via de coaches zal de A en B-jeugd hierover worden geïnformeerd. Zoals eerder aangekondigd stelt de hockeybond KNHB in haar beleid dat alle jeugdspelers van 16 jaar en ouder (de A- en B-jeugd) verplicht zijn om hun scheidsrechterskaart te behalen.

Omdat we als vereniging duidelijk willen zijn over ons arbitragebeleid heeft de scheidsrechterscommissie een Verenigings(Arbitrage)beleidsPlan (VAP) opgesteld. Dit plan is voor een ieder inzichtelijk op onze website mhcflevoland.nl. Middels dit VAP is arbitrage verankerd binnen de vereniging en kan gestructureerd gewerkt worden aan een verbetering van de kwaliteit van scheidsrechters. 

Voor vragen over de arbitrage kan contact worden gezocht met de arbitrage coördinator via scheidsrechters@mhcflevoland.nl.

Downloads:

Nieuws Overzicht