Samen genieten van hockey doen we zo

Wat fijn dat er steeds meer mag en kan. Dat we weer samen mogen zijn. Samen kunnen hockeyen. Samen aanmoedigen en juichen.
Samen genieten van onze mooie sport. Maar hoe gaat dat ook alweer: samen? Hoe doen we dat op een plezierige manier? 

Waarschijnlijk ten overvloede, maar ons reglement zegt er het volgende over:

Wij verwachten van alle bezoekers van ons complex dat zij:

• zich ervan bewust zijn dat de spelers voor hun eigen plezier hockeyen;
• zich onthouden van het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, vrijwilligers en medetoeschouwers;
• respect tonen voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen is er namelijk geen wedstrijd;
• respect tonen voor andere bezoekers en een nette omgang met club- en andermans eigendommen;
• elk gebruik van geweld voorkomen en veroordelen;
• de beslissing van de scheidsrechter respecteren en accepteren;
• de teams altijd positief aanmoedigen;
• ervoor zorgen dat het eigen gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Zo zorgen we samen voor een veilige hockey-omgeving. En dat MHC Flevoland een plezierige club is om
bij, met én tegen te hockeyen. 

Nieuws Overzicht