Reminder: Algemene Leden Vergadering op 3 juni

Op vrijdag 3 juni a.s. om 20.30 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Alle leden en ouders/verzorgers van leden zijn van harte uitgenodigd. Wij hopen jullie allemaal te zien!

Meld je aan en stuur een mail naar secretaris@mhcflevoland.nl 

Op deze avond staan de volgende punten op de agenda:  
1.             Opening  
2.             Notulen ALV 2020
3.             Algemeen jaarverslag / stand van zaken beleidsplan 
4.             Financieel jaarverslag / kascontrolecommissie
5.             Begroting 2022-2023
6.             Mededelingen
7.             Rondvraag
8.             Sluiting
Na het officiële gedeelte sluiten we af met een gezellige informele borrel. 

Nieuws Overzicht