Juni 2020
Woensdag 17 juni
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Jeugdcommissie

Zaterdag 20 juni

Vrijwilligers barbecue

Kantine MHCF

Barbecue voor alle vrijwilligers die zich zo hard inzetten voor de club.

Augustus 2020
Woensdag 26 augustus
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Technische Commissie

September 2020
Woensdag 16 september
20:00 – 22:00

Voorzittersoverleg met bestuur

Kantine MHCF

Alle voorzitters van de diverse commissies hebben overleg met het bestuur.

Woensdag 23 september
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Barcommissie

Oktober 2020
Woensdag 28 oktober
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Communicatie commissie

November 2020
Woensdag 18 november
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF
Vrijdag 20 november
20:00 – 22:00

Algemene Ledenvergadering

Kantine MHCF

ALV Welkom aan ALLE LEDEN en ouders van jonge leden (<18j) om hierbij aanwezig te zijn.

December 2020
Woensdag 9 december
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Sponsorcommissie