November 2020
Woensdag 18 november
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF
Vrijdag 20 november
20:00 – 22:00

ALV ovb + Winter BBQ vrijwilligers

Kantine MHCF

ALV Welkom aan ALLE LEDEN en ouders van jonge leden (<18j) om hierbij aanwezig te zijn.

December 2020
Woensdag 9 december
20:00 – 22:00

Bestuursvergadering

Kantine MHCF

Bij aanvang aanwezig: vz Sponsorcommissie