Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
HockeyCategorie*
Scheidsnummer
Vragen
De vragen met een * zijn verplicht om in te vullen om de aanmelding in behandeling te nemen.
______________________________________________________
Zijn er reeds gezinsleden lid van MHC Flevoland, aanvinken indien ja!
Is er voorkeur voor een bepaald team of spelniveau?
______________________________________________________
Als lid of als ouder van het jeugd lid stel ik mij beschikbaar als vrijwilliger voor MHC Flevoland.
Geef hieronder minimaal 2 commissies aan waar uw voorkeur naar uitgaat:
- BARCOMMISSIE (verantwoordelijk voor de gezelligheid van onze club)
- KLUSCLUB (onderhoud clubhuis e.d.)
- TOERNOOI/EVENEMENTEN COMMISSIE (organiseren van toernooien)
- WEDSTRIJDTAFEL (ontvangst thuis- en uitspelende teams)
- SPONSORCOMMISSIE (werven en onderhouden van contacten sponsoren)
- COMMUNICATIECOMMISSIE (zichtbaarheid club o.a. via Social Media en Website )
- TECHNISCHE COMMISSIE (verantwoordelijk voor team, coaches en trainingen)
- JEUGDCOMMISSIE (organiseren van feesten en partijen voor jeugdleden)
Geef hier aan welke commissie uw eerste voorkeur heeft.**
Geef hier aan welke commissie uw tweede voorkeur heeft.**
Voor een vereniging is het prettig een beroep te mogen doen op een ouder met een speciaal beroep of hobby,
wellicht wilt kunt u de club van dienst zijn.
Kunt u uw beroep of hobby hier aangeven?
______________________________________________________
Door onderstaande velden aan te vinken gaat u akkoord met een aantal voorwaarden welke gesteld worden aan het lidmaatschap.
Meer informatie over het lidmaatschap en de club vind u op de pagina reglementen onder clubinfo.
*
*
*
*
*
______________________________________________________
Indien u nog vragen heeft kunt u deze vermelden in het veld opmerkingen.
KNHB lidmaatschap
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking