Bestel nu je nieuwe clubshirt met korting!

In een eerdere nieuwsbrief en tijdens de ALV hebben we jullie geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de nieuwe wedstrijdshirts. De sponsorcontracten met de shirt sponsoren zijn inmiddels getekend. De sponsoren hebben hier hun waardering over uitgesproken en we zijn dus nu zo ver dat we jullie kunnen informeren over de wijze waarop jullie de shirts kunnen gaan bestellen.

NB. 30 MEI 2021 IS DE UITERSTE BESTELDATUM MET KORTING, DIT IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN IN DE AFBEELDING VAN DE NIEUWSBRIEF VAN 8 MEI!

Lees meer

Vaste shirt sponsoren voor de komende jaren

MHC Flevoland kan de komende jaren opnieuw rekenen op een aantal vaste shirt sponsoren. Bangma Verpakking, HK Living, Klif18, Kwekkeboom, Reece en Van der Linden Makelaardij willen ook de komende jaren graag een bijdrage leveren aan de hockeyactiviteiten van de club. 

Lees meer

Vacature voorzitter Technische commissie

MHC Flevoland zoekt een enthousiaste vrijwilliger die aan de slag gaat als voorzitter van de Technische commissie (TC). Een functie waarbij je wel nauw betrokken bent bij het hockey binnen MHC Flevoland, maar die grotendeels tijd- en plaats-onafhankelijk kan worden uitgevoerd.

Lees meer

Gezocht: Nieuwe leden voor de commissie ledenwerving- en behoud

Lijkt het je leuk om de ontwikkelingen in de hockeywereld bij te houden en deze te vertalen in kansen en mogelijkheden om nieuwe leden te werven en huidige leden te behouden bij MHC Flevoland? Dan is de commissie ledenwerving en -behoud iets voor jou? De huidige commissieleden stoppen aan het eind van dit hockeyseizoen.

Lees meer

Voorkom knieblessures met de juiste warming up

Hockey heeft het afgelopen half jaar, helaas, op een laag pitje gestaan. Dit geldt zeker voor de senioren elftallen: jullie hebben minimaal kunnen trainen en geen competitie kunnen spelen. Alternatieve manieren van trainen zorgen ervoor dat de conditie zoveel mogelijk overeind wordt gehouden.

Zodra de COVID maatregelen zijn versoepeld, kunnen alle leden hun favoriete hockeysport weer beoefenen. Waarschijnlijk gaat iedereen met een forse hoeveelheid enthousiasme van start, maar helaas ook met een te positief beeld van fitheid en coördinatie na een lange passieve periode…

Lees meer

Dankbetuiging familie Hop

‘The ones that loves us never really leaves us’

 

Wij willen iedereen enorm bedanken voor alle steun die we tot nu toe van jullie hebben ontvangen na het plotselinge overlijden van Robine. Alle lieve kaarten, mooie bloemen en jullie opkomst bij de erehaag waren hartverwarmend en betekenen heel veel voor ons. 

 

Mede namens jullie heeft Robine een prachtig afscheid gekregen.

 

Maurice, Margreet, Lisette, Joshua en Sjoerd

Onderlinge oefenwedstrijden jeugd (Corona)

Beste hockeyfanaten,

Om het gemis van de hockeycompetities op te vangen, zijn onze coaches druk bezig met het organiseren van oefenwedstrijden tussen onze eigen teams. Op deze manier komen onze jeugdleden toch nog aan sporten toe. Dit initiatief wordt natuurlijk aangemoedigd door iedereen die bij de club betrokken is. Natuurlijk is het wel van het grootste belang om deze op een veilige manier te kunnen faciliteren.

Lees meer

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op 20 november jl. zou de Algemene Leden Vergadering hebben plaatsgevonden. Door de aangescherpte maatregelen omtrent Corona was het niet mogelijk de ALV in fysieke vorm te organiseren. Daarom gaan we het 26 maart 2021 anders doen. 

Lees meer

Kandidaat secretaris bestuur

De huidige secretaris, Jonquille Schepel, wil de pen na 4,5 jaar overdragen. Deze leuke vrijwilligerstaak is niet meer te combineren met haar nieuwe werkzaamheden. 

Op dit moment is het bestuur druk bezig met het realiseren van het nieuwe beleidsplan 2020-2025. Het bestuur wil graag de nieuwe kandidaat secretaris erbij betrekken. Er heeft zich één kandidaat gemeld die graag zitting wil nemen in het bestuur voor deze functie. Toch doet het bestuur hierbij een oproep aan leden die zich (ook) kandidaat willen stellen voor de vacante functie binnen het bestuur. Deze kandidaat kan zich aanmelden tot uiterlijk donderdag 10 februari a.s. Lever hiervoor graag een email bericht aan mét je motivatie naar secretaris@mhcflevoland.nl 

Sponsorcommissie

Na vele jaren van inzet zal aan het eind van dit seizoen nagenoeg de voltallig sponsorcommissie hun werkzaamheden voor MHC Flevoland beëindigen. Het is tijd om het stokje over te dragen naar ouders van de jongere generatie hockeyers. De afgelopen periode heeft zich al een nieuw lid aangemeld, maar de werkzaamheden kunnen niet door één persoon alleen uitgevoerd worden. 

Lees meer

Parkeerplaats MHC Flevoland looproutes

Waarschijnlijk zal een aantal van jullie wel eens denken, waarom blijft die container de parkeerplaats blokkeren? Kan de parkeerplaats inmiddels weer vrij gegeven worden? Nee is daarop het antwoord. Helaas! Als club hanteren wij nog steeds de Corona maatregelen. We hebben een looprichting op het terrein. Via de ingang aan de kant van de Watersportkade betreed je het terrein. En via de uitgang aan de Educalaan, normaal gesproken de hoofdingang, verlaat je het clubterrein.

We begrijpen dat het soms lastig misschien wel onveilig kan zijn, zeker nu het donker is. Veel ouders wachten tenslotte met de auto langs de doorgaande weg. Wees alert, stap de auto uit en loop je kind tegemoet is ons advies. Steek samen de weg over. Of nog beter, kom als het kan op de fiets.

 

Nieuwe wedstrijdshirts 2021-2024

Wij adviseren je om op dit moment geen nieuw wedstrijdshirt meer aan te schaffen met de huidige sponsoren. Na de zomervakantie zullen er nieuwe shirts met nieuwe sponsoren gedragen moeten worden tijdens de wedstrijden. Op dit moment zijn de sponsorcommissie en kledingcommissie nog in overleg met de sponsoren en KLIF18sport Dronten om dit op de beste manier te laten verlopen. Uiteraard worden de leden hierover goed geïnformeerd. Mocht je nu al vragen hebben, neem dan contact op met kledingcommissie@mhcflevoland.nl

 

Coördinator Speler Volg Systeem

MHC Flevoland zoekt een enthousiaste vrijwilliger die aan de slag gaat als coördinator van het Speler Volg Systeem (SVS). Een functie waarbij je wel nauw betrokken bent bij het hockey binnen MHC Flevoland, maar die je kan uitvoeren onafhankelijk van tijd of plaats. 

Het spelervolgsysteem maakt onderdeel uit van de technische commissie en verschaft zowel de trainers, coaches, spelers en de lijn coördinatoren inzicht in de prestaties en ontwikkeling van individuele spelers. Het draagt daarmee bij aan afgewogen en eerlijke teamindelingen en vormt de basis voor de ontwikkelgesprekken met spelers. Zo wordt een optimale ontwikkeling van het individu gefaciliteerd door maatwerk te leveren op het gebied van (h)erkennen van sterke en zwakke punten als basis voor het ontwikkelplan.

Lees meer

Steun de lokale ondernemer(s)

Klif18 sport Dronten bezorgd gratis al je benodigde sportartikelen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen! 

Terugkoppeling leden enquête

Beste leden, vrijwilligers & ouders van jeugdleden, 

We zijn weer een aantal weken verder. Inmiddels hebben we de uitslag van de enquête bekeken en geanalyseerd, samen met onze contactpersonen bij de KNHB. 

De enquête is ingevuld door 187 betrokkenen, wat gelijkstaat aan een responspercentage van ruim 40%. Echt heel mooi! 

Gelukkig is de algemene indruk dat ruim 90% tevreden is over het reilen en zeilen binnen onze club. Een vaak herhaalde zin was dat we echt een gezellige familieclub zijn. Prachtige woorden en getallen waar we trots op mogen zijn. Aldus de KNHB! 

Lees meer

Evenementen & Corona

Helaas staat de evenementencommissie de komende periode op stand-by: het is onverantwoord om van alles te organiseren terwijl er inmiddels geen toeschouwers meer welkom zijn op de club. Dit geldt ook voor de feesten voor de jeugd die het Jeugdbestuur jaarlijks organiseert. Natuurlijk hopen we dat we zo snel mogelijke weer van alles mogen organiseren. Heb je overigens leuke ideeën voor evenementen die online kunnen plaatsvinden? Stuur ons dan een berichtje via toernooi@mhcflevoland.nl.

Bar-vrijwilligers zijn het ‘cement’ van onze club

Tijdens de persconferentie van maandag 28 september j.l. hoorden we dat ons clubhuis voor een periode van tenminste drie weken dicht moet. We willen jullie toch graag informeren over hoe belangrijk de bar is voor MHC Flevoland en dat we jullie hulp dringend nodig hebben!

Lees meer

Bericht van de voorzitter

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Wat is het fijn dat we met elkaar weer mogen trainen en wedstrijden mogen spelen. Tegelijkertijd is deze situatie ook erg broos gezien de recente ontwikkelingen in de heersende covid-19 pandemie. Inmiddels heeft het kabinet besloten geen toeschouwers meer toe te laten bij alle amateurwedstrijden. Jammer maar begrijpelijk.

Lees meer

Looproutes en coronaprotocol MHC Flevoland

'Alleen samen krijgen we corona onder controle'

Om met elkaar ervoor te zorgen dat het hockeyseizoen zo ‘normaal’ mogelijk kan verlopen, moeten we ons aan een aantal maatregelen houden. Daarom heeft MHC Flevoland een coronaprotocol geschreven, met de belangrijkste regels die op onze club van toepassing zijn. Bovendien is er een looproute gecreëerd. De belangrijkste leefregel is om rekening met elkaar én met elkaars gezondheid te houden. En je gezond verstand te gebruiken!

Lees meer

Extra maatregelen sportkantine

Vanaf 10 augustus zijn de maatregelen voor o.a. sportkantines aangepast.Bij het betreden van ons sportterrein zijn wij verplicht om naar je gegevens te vragen en deze te registreren t.b.v. bron- en contactonderzoek van de GGD. Dit is voor je eigen bestwil en die van alle andere bezoekers van MHC Flevoland!  

Lees meer

Zakgeldactie hockeyjeugd MHC Flevoland

De Rabobank doet graag iets extra’s voor het verenigingsleven, daarom is Rabobank Flevoland sponsor van MHC Flevoland. En… Onze jeugdleden kunnen iets extra’s ontvangen! Open je als ouder online een Rabo JongerenRekening en is jouw kind jeugdlid bij MHC Flevoland? Dan ontvangt zowel de club als jouw kind eenmalig 10 euro extra zakgeld!

Lees meer

MHC Mondkapjes

Wil je nog zo'n mooi MHC Flevoland mondkapje? Wees er bij want de verkoop gaat erg hard en OP = OP!

 

Lees meer

Zaalhockeycompetitie jeugd onzeker

De KNHB volgt met het oog op de start van de zaalcompetitie de actuele ontwikkelingen nauwlettend en staat in goed contact met de zaalsportbonden en NOC*NSF. Momenteel is het onzeker of de zaalcompetitie doorgang kan vinden. De de voorbereiding en de inschrijving voor teams zijn overigens wel gestart en geopend. De KNHB neemt in de eerste twee weken van oktober een beslissing over doorgang van de zaalcompetitie. We houden jullie hierover op de hoogte.

Lees meer

Athletic Skill Model

Athletic Skill Model 

Edwin Vermeulen (sportdocent aan het MBO College Poort in Almere en al jaren hockeytrainer op onze club) is nu reeds 3 jaar bezig met het inpassen van het Athletic Skills Model in zijn trainingen met de jeugd en seniorenteams. Het ASM is een talentontwikkelingsmodel wat zich richt op een breed motorische opleiding van jeugd van 0 – 100. Met ASM zetten we in op breed motorisch ontwikkelen en het worden van een betere sporter en dus uiteindelijk ook een betere hockeyer. Het gaat er niet zozeer om wat je nu ziet maar des te meer wat het op lange termijn zal kunnen opleveren. Voordelen van het gebruik met ASM zijn fittere kinderen, meer plezier, minder blessures en bovenal een betere en creatievere sporter (hockeyer).

Lees meer

Bar-vrijwilligers gezocht

Het is heel gebruikelijk dat de wedstrijden van de A-lijn als laatste worden gespeeld op de zaterdagmiddag en dan bij voorkeur op ons mooie waterveld. De aanvangstijd van deze wedstrijden zijn dan om 17:30 uur. Dit is alleen mogelijk als er voldoende barbezetting is. Er zijn extra vrijwilligers nodig die op zaterdag tussen 17:00 en 20:00 uur bardienst willen draaien anders kunnen deze wedstrijden niet op veld 1 plaatsvinden.  Eénmaal per maand bardienst is zeer wenselijk vaker mag altijd. Hoe meer ouders/vrijwilligers een shift willen draaien hoe beter de verdeling. Lijkt het je leuk om op deze wijze af en toe je steentje bij te dragen stuur dan een berichtje naar: bar@mhcflevoland.nl.

Nieuwe teamindeling

 Op 12-6-2020 wordt de nieuwe teamindeling om 13.00 gepubliceerd. Dit zal alleen zichtbaar zijn voor ingelogde leden.   

 

Lees meer

Jaarlijkse "Dank je wel" BBQ

De jaarlijkse "dank je wel" BBQ voor vrijwilligers en sponsoren zou op 20 juni 2020 zijn. Maar helaas, dit grote feest mag nog niet plaatsvinden. Daar hebben wij als bestuur wel een alternatief voor bedacht.
 
Lees meer

Informatiebrief indelingen seizoen 2020-2021 D t/m A lijn

Normaliter worden de nieuwe teams samengesteld op basis van twee beoordeling rondes, in het najaar en in het voorjaar. Door Corona zijn de beoordelingen in het voorjaar vervallen, dit betekent dat nu de indeling plaatsvindt op basis van de beoordelingen in het najaar.

Lees meer

Gezocht trainers / trainer-coaches!

Doordat een aantal trainers stoppen zijn we voor het nieuwe seizoen 2020-2021 op zoek naar trainers en trainer-coaches voor zowel de senioren als de jeugd. Speel je zelf niet meer of speel je wedstrijden op de zondag en vind je het leuk om samen met een teamgenoot en/of ouder een jeugdteam te gaan coachen? Meld je dan nu aan!  De ervaringen zijn erg positief . 

 

Lees meer

Teamgenoten gezocht

Ons leuke en gezellige Veterinnen team zoekt uitbreiding! Want met 12 teamgenoten wordt het toch echt wat aan de krappe kant…

Lees meer

KNHB sportprotocol en hockeyspecifiek protocol

Trainingen senioren volgens sportprotocollen

De senioren mogen per 11 mei weer het veld op. De toestemming geldt specifiek voor trainingen, niet voor wedstrijden, toernooien of andere activiteiten. Net als bij de jeugdgroepen zijn ook deze trainingen alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan bepaalde afspraken houdt. De KNHB en andere sportbonden hebben het algemeen sportprotocol zoals dat eerder is opgesteld voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar aangepast naar een versie waarin ook de senioren zijn opgenomen. Ook in het hockeyspecifiek protocol is de 18+ groep nu opgenomen.

Lees meer

Bericht vanuit het bestuur

Lieve mensen, 

Onze dank is groot. Jullie geduld is behoorlijk op de proef gesteld, acht weken geen trainingen, geen wedstrijden, geen biertje drinken met elkaar, geen gezelligheid meer op de club. In afwachting op betere tijden. De eerste stap is gezet.

Lees meer

Jeugd mag weer trainen!

Goed nieuws: de jeugd mag weer trainen!

Hier zijn we als vereniging heel blij mee. Wij hebben elkaar op sportief gebied helaas even moeten missen maar daar lijkt nu langzaam een einde aan te komen. Om te zorgen dat wij elkaar kunnen blijven zien en om te zorgen dat wij kunnen blijven hockeyen, moet iedereen hieraan een steentje bijdragen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het voorkomen van de verspreiding van het Corona virus. Daarom is het belangrijk dat we ons met elkaar aan verschillende regels houden. Wat die regels precies inhouden en wanneer de trainingen plaatsvinden lees je verderop.

 

Lees meer

Update met aangepaste maatregelen omtrent Corona en sport

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Dinsdagavond heeft het kabinet de maatregelen aangekondigd voor de komende periode. Gelukkig is er één en ander versoepeld als het gaat om de beweging van de kinderen tot en met 18 jaar. Het volgende is door het kabinet in relatie tot het sporten besloten:

  • Vanaf 28 april 2020 mogen kinderen tot 12 jaar (voor MHC de instappers en F t/m D teams) onder begeleiding van een trainer met elkaar  sporten in de buitenlucht.
  • De 1,5 meter-maatregel is op deze groep niet van toepassing. Dit betekent dat de kinderen fysiek contact mogen hebben tijdens de trainingen, wanneer dit nodig is voor hun sport.   
  • Vanaf 28 april 2020 mogen kinderen van 12 jaar tot en met 18 jaar (voor MHC de C,B en A teams) onder begeleiding van een trainer sporten in de buitenlucht, mits zij 1,5 meter bij elkaar vandaan kunnen blijven. Dit betekent dus op geen enkele manier fysiek contact tijdens de trainingen en dat er in kleine groepjes getraind kan worden.
  • Vanaf 18 jaar mag er dus nog niet gesport worden in verenigingsverband, de regelingen daarvoor veranderen nu niet.
  • Er mogen geen ouders aanwezig zijn tijdens trainingen.
  • Kinderen die gesport hebben, moeten thuis douchen, kleedkamers blijven dus gesloten.
  • Er mogen nog geen wedstrijden georganiseerd worden.
  • Er mogen nog geen bijeenkomsten gehouden worden op de verenigingen.
  • Het clubhuis blijft dus in ieder geval tot 20 mei gesloten. (zorg dat kinderen dus voor de training naar het toilet zijn geweest 😊)

Voor MHC Flevoland betekent dit dat we binnenkort weer gaan starten met het verzorgen van trainingen op onze velden. De technische commissie is op dit moment bezig om te onderzoeken hoe en wanneer we weer kunnen gaan starten. We zijn nadrukkelijk aan het bekijken hoe we het zo veilig mogelijk kunnen organiseren voor de kinderen, trainers en ouders.

Het streven is om vanaf 28 april as. (dus IN de meivakantie) alweer te gaan trainen. De technische commissie zal uiterlijk zaterdag 25 april as. op de website het nieuwe trainingsschema plaatsen. Op de website zullen ook aanvullende maatregelen worden gepubliceerd om e.e.a. via de richtlijnen van het RIVM/KNHB en kabinet te laten verlopen.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal weer heel veel hockeyplezier

Hartelijke groet, 

Herry Ester

Voorzitter MHC Flevoland

Help en deel je mee?

Help en deel je mee?

Het is voor ons allemaal een pittige tijd. Ook voor veel ondernemers en onze sponsoren in Dronten. Om ze een hart onder de riem te steken, willen we jullie vragen om niet alleen lokaal aankopen te doen (1,5 mtr afstand houden) maar om deze aankopen ook via social media te delen. Laten we ze steunen door #trotsoponzesponsoren #steunlokaleondernemers #mhcflevoland te gebruiken in onze posts. Doe en deel je mee?

Sportspreekuur fysiotherapie

Sportfysiotherapeut Thom Kemperman is, ondanks dat er tijdelijk niet gehockeyd wordt, nog steeds beschikbaar om advies te geven over jouw blessure.

Het sportspreekuur gaat iets anders dan normaal. Thom brengt via een e-consult (beeldbellen) jouw blessure in kaart en voorziet je van advies.
Blijkt dat je onderzocht of behandeld moet worden? Dan bespreken jullie samen op welke manier dat kan.

Je maakt een afspraak door te bellen naar 0321-313473 of stuur een bericht naar
sportspreekuur@fysiotherapiedronten.nl

Fit blijven!

Wij willen natuurlijk dat jullie allemaal fit en gezond blijven. Blijven bewegen is dus goed! Wij hebben een serie oefeningen bedacht zodat jullie been en bilspieren niet verslappen. De oefeningen worden getoond in een korte film. Het filmpje is hier te zien

Doe elke oefening tussen de 10 en 15 herhalingen in setjes van 3. Neem ongeveer 1 minuut pauze tussen elke set. Voel je na 20 herhalingen nog geen vermoeidheid? Dan kun je wat gewicht toevoegen (bijvoorbeeld een rugtas met boeken op je rug doen). 

Zet 'm op! 

Veldseizoen gaat weer van start

Beste leden,

Ik begin bewust met  “beste leden”. Waarom staat hier eigenlijk niet “beste klant"? Nu, binnen onze vereniging werken we keihard met ca. 70 vrijwilligers om onze club te laten draaien.  We zijn dus geen bedrijf, maar een vereniging. We moeten er SAMEN voor zorgen dat we de tent draaiende houden. Als klant mag je eisen stellen, maar als lid wordt er juist van je gevraagd om mee te denken maar vooral ook om mee te doen. Door zelf betrokken te zijn bij onze hockeyclub heb je direct invloed in het sportplezier van onze leden. En dat is vaak je eigen kind 😊.

Vanaf 8 maart as. komen ál onze vrijwilligers weer uit hun “winterslaap”. We gaan het tweede deel in van ons veldseizoen. Na mooie resultaten van een aantal teams in de zaalcompetitie gaan we kijken of we deze lijn voort kunnen zetten. Ik wens alle LEDEN veel plezier tijdens het tweede deel van het seizoen en al onze VRIJWILLIGERS succes bij het faciliteren van het sportplezier voor onze leden.

Herry Ester ,

Voorzitter MHC Flevoland

 

Vacature bijbaan (betaald) voor A, B of C jeugd

Jullie hebben ‘m vast al langs de velden zien trekken: de MHC Flevoland Cateringtrolley. Na 3 testweekenden in november zijn we er voor de 2e helft van dit seizoen helemaal klaar voor. Inmiddels bestaat het Cateringteam uit 13 enthousiaste jeugdspelers uit de A, B en C jeugd. Maar we zoeken nog 3 tot 4 teamleden die tegen betaling, enkele uren per maand, hét boegbeeld van onze club gaan worden! Geïnteresseerd? Klik dan op dit bericht voor meer informatie.

Lees meer

Inlog website voor leden en privacy

Inlog website

Sinds augustus 2019 is de website gekoppeld aan de ledenadministratie en aan het systeem van de KNHB. Daardoor is het mogelijk om nog meer informatie over jouw team eenvoudig en overzichtelijk terug te vinden. Ook vind je hier nieuwsberichten terug die alleen voor leden bedoeld zijn. 

Lees meer

Notulen Algemene Leden Vergadering

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 22 november 2019 zijn inzichtelijk voor leden door middel van de login pagina voor leden. 

Volvo hockey club bonus

IEDEREEN WINT! DE VOLVO HOCKEY CLUBBONUS

Scoor een mooie bonus voor MHC Flevoland. Koop een nieuwe Volvo bij Jacob Schaap en steun de club met een bonus van €1.000.  De actie geldt ook als iemand binnen je gezin lid is. Dat is makkelijk scoren!

Lees meer