alv.jpg

Up date: De agenda voor de ALV van a.s. vrijdag staat nu online

19 nov 2018

Op vrijdag 23 november vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats!

Hierbij nodigen we alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.

De ALV wordt gehouden in ons eigen clubhuis, vanaf 19.30 uur kan iedereen binnen lopen en om 20.00 uur begint de vergadering.

Op de AGENDA staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2017
 3. Algemeen Jaarverslag Commissies
 4. Financieel jaarverslag / verslag kascontrolecommissie
 5. Herverkiezing bestuursleden: voorzitter en bestuurslid facilitair
 6. Benoeming ere-lid: Bert Prinsen

Korte pauze

 1. Begroting / Contributie
 2. Waterveld
 3. Mededelingen
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De termijn van de volgende bestuursleden loopt af:

voorzitter dhr. Herry Ester - Herry is bereid om te verlengen voor een periode van maximaal 2 jaar

bestuurslid mvr. Esmiralda Broekman – Esmiralda is bereid om te verlengen voor een periode van 1 jaar

Indien niemand hier bezwaar tegen heeft of zich tegenkandidaat stelt, zal de termijn van Herry en Esmiralda tijdens de ALV verlengd worden.

U kunt zich tegenkandidaat stellen tot vrijdag 16 november 2018 door een mail te sturen aan secretaris@mhcflevoland.nl -> deze termijn is inmiddels verstreken.

Uw aanwezigheid tijdens de ALV wordt zeer op prijs gesteld, wij kijken uit naar uw komst. Na het officiële gedeelte van de avond sluiten wij af met een gezellige informele borrel.

Tot dan!

 

Deel deze pagina

19 nov 2018

Up date: De agenda voor de ALV van a.s. vrijdag staat nu online

Aanstaande vrijdag, 23 november, vindt in ons clubhuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. De ALV begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur kunt u binnen lopen. De agenda en meer relevante info leest u hier!

alv.jpg

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren